Intencje Mszy Świętych – 13 – 20 listopad 2022

Niedziela

800: + Bronisławę Rams – w kolejną rocznicę śmierci – od syna z rodziną

1000: ++ Elżbietę i Ferdynanda Słowik – od siostry

1500: za parafian

Poniedziałek

700: w int. pewnej osoby – o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka

Wtorek

700: ++ Helenę i Jana Rams

Środa

1700: + Bronisławę Rams – w rocznicę śmierci – od chrześnicy Barbary

Czwartek

1700: za grzeszników – szczególnie z naszej parafii – o łaskę uwolnienia i wyzwolenia ze zła, z uzależnień, o nawrócenie i trwałą poprawę życia

Piątek

1700: z int. parafian – o zachowanie naszej Ojczyzny od wojny i zniszczeń, o opamiętanie i nawrócenie dla naszych wewnętrznych i zewnętrznych wrogów, oraz o umiłowanie Polski przez młode pokolenie

Sobota

1700: z int. parafian – za ++ z rodzin naszych parafian i z terenu naszej parafii

Niedziela

800: + Janusza Ruchałę – z okazji imienin

1000: + Annę Gościńską – w rocznicę śmierci

1500: za parafian