Intencje Mszy Świętych – 12-19 listopada 2023

Niedziela

800: ++ Stefanie i Adama Drozd i Rudolfa Polakiewicza – od wnuków

1000: + Annę Gościńską – w rocznicę śmierci

1500: za parafian

Poniedziałek

700: ++ Ryszarda i Aleksego Wiekluk – od rodziny

Wtorek

1700: + Jadwigę Homa – z racji minionych imienin

Środa

1700: w int. Łukasza Świerczka – w 18 rocznicę urodzin – jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Bożą – od rodziców i rodzeństwa

Czwartek

1700: 1) w int. Henryka Ramsa – w 96 rocznice urodzin /ks. Proboszcz/

2) za grzeszników – szczególnie z naszej parafii – o łaskę nawrócenia i trwałą poprawę życia /ks. Marek/

Piątek

1700: z int. parafian – do Miłosierdzia Bożego – o pokój na świecie i zachowanie ludzi od kolejnej wojny światowej

Sobota

1700: z int. parafian za ++ z rodzin naszych parafian i terenu naszej parafii

Niedziela

800: + Janusza Ruchałę – z okazji imienin

1000: ++ Ludwika i Teresę Tomasiak – w rocznicę śmierci Teresy

1500: za parafian