18 maja 2020

W dniu dzisiejszym przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły – Św. Papieża Jana Pawła II. Chciejmy za Jego przyczyną wypraszać łaski potrzebne naszej Ojczyźnie.
Na dzisiaj przypada także rozpoczęcie tegorocznych tzw. „Dni Krzyżowych”, w czasie których modlimy się o urodzajne plony i zachowanie od wszelkich kataklizmów. Z racji okoliczności Nabożeństwa zostaną zubożone o coroczne procesje, niemniej jednak zapraszamy do udziału.